left banner

lient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy klient powinien niezwłocznie skontaktować się z operatorem sklepu poprzez e-mail na adres: biuro@sklep-bettybarclay.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 602-895-965.

Do produktów zwracanych przez klienta, niezbędne jest dołączenie oświadczenia odstąpienia od umowy na odległość:

Oświadczenie odstapienia od umowy na odległość

Po odebraniu przez operatora sklepu produktów wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy klienta, operator sklepu dokonuje zwrotu wpłaconej należności za produkt na rachunek wskazany przez klienta lub w inny ustalony przez strony sposób. W przypadku odstąpienia od umowy, koszt zwrotu produktu (przesyłki) do operatora sklepu ponosi klient.

Towar należy odesłać na adres:
SKLEP BETTYBARCLAY GALERIA PORTIUS
ul. Bursaki 29 (I piętro)
38-400 Krosno